Úti imola

A Maros-ártér élővilága

Úti imola                                        

(Centaurea calcitrapa)

Red-Star-thistle

Mintegy 10-50 cm magas, elágazó orsógyökerű, kétéves növény. Első évben csak nagy tőlevélrózsát fejleszt, második évben pedig terpedt szárat. A szár aljától elágazó, felemelkedő. A Fészkesvirágzatúak családjába tartozó növény. Levelei fiatalon molyhosak, majd lekopaszodók, szárnyas, szálas-lándzsás szeletekkel. A felső szárlevelek ülők, lándzsásak, nem szárra futók, a legfelsők keskeny-lándzsásak. A fészkek a hajtás végén vagy a levelek hónaljában ülnek, hengeres-tojásdadok, 10 mm hosszúak, 6 mm szélesek. A fészekpikkely függeléke többágú, szúrós tövis, a csúcsi tövisek 1-3 cm-esek, az oldalsók 3-5 mm-esek. Júliustól szeptember végéig nyíló virágai halványlilák vagy bíborpirosak. A termés fehéres, kopasz, tojásdad, 3-7 mm hosszú, bóbita nélküli.

Atlanti-szubmediterrán flóraelem. Egykor Magyarország egész területén szórványosan előfordult, most csak a Dél-Dunántúlról és a Tiszántúlról van adata. Száraz, kötött, taposott agyag- és lösztalajokon él. Útszéli gyomtársulásokban, száraz legelőkön találkozhatunk vele. A Körös-Maros Nemzeti Parkban jelenleg csak a Maros-ártérben az árvízvédelmi töltés oldalában és a Bekai-legelőn fordul elő.

         Az úti imola Magyarországon nem védett.

Forrás: Király 2009, Soó – Máthé 1938