Fotópályázat 2022

Fotózd le a vadon élő állatokat, és az égi jelenségeket Makón! című fotópályázat

 RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

1. Szervező: Makói Természetbarát Sportegyesület

 2. Pályázó

A Fotópályázaton kizárólag az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel (továbbiakban: „Pályázó”):

 a)  A fotópályázat ideje alatt (azaz a megadott határidőig) érvényes pályázatot nyújt be a makofaai6@gmail.com email címre, valamint kinyomtatva min. A4-es méretben, postai úton 6900 Makó, Zrínyi u. 15 postacímre a képek elküldésével 2022. június 30-án éjfélig.

b) Maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot.

3. Fotópályázat szabályai:

a) A pályázat nyitott minden, a 2. pontban írt feltételeknek megfelelő Pályázó részére.

b) Nevezési, regisztrációs díj nincs.

c) A pályázat témái:

1. a városban vadon élő állatok

2. égi jelenségek (felhők, napfelkelte, naplemente, szivárvány, villámlás, csillagok, égitestek)

 d) A 3 legjobb fotó/fotósorozat beküldői között összesen 50 e Ft értékű díjat osztunk ki. A pályaművek témától és formától (fotó/fotósorozat) függetlenül, együtt kerülnek elbírálásra.

e) Egy Pályázó maximum 7 pályaművet (5 egyedi fotót és 2 fotósorozatot) küldhet be. Egy sorozat 2-4 képből állhat (a kép sorozathoz tartozását beküldéskor a fájlnévben jelölni szükséges).

g) A feltételeknek nem megfelelő beérkező e-maileket semmisnek tekintjük (pl. ha nem megfelelő méretű a kép, ha több kép/sorozat érkezik egy pályázótól, mint megengedett).

 h) Pályázni a pályázati időszakot megelőzően készült képpel is lehet.

 i) A Pályázó pályázatot kizárólag saját nevében küldhet be, más nevében pályázatot benyújtani nem lehet.

 j) Pályázó a Pályázatra kizárólag saját szellemi termékekkel pályázhat, az általa beküldött képek saját művei, azokra nincs harmadik személynek olyan joga, mely akadályozná az e pályázaton való szerepeltetésüket, továbbá amelyek témája nem sérti sem Magyarország, sem az Európai Unió jogi rendelkezéseivel, sem a képen ábrázolt személyek személyiségi jogait.

k) Pályázó tudomásul veszi, hogy Pályázatáért (fotó), annak felhasználásért semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen, a Pályázaton való részvétel során a Szervező rendelkezésére bocsátja. A képek beküldésével Pályázó a beküldött képekre térben és időben korlátozás nélküli, teljes körű felhasználási jogot ad a Makói Természetbarát Sportegyesületnek, és Makó Város Önkormányzatának. A képek felhasználásának elsődleges célja, a természetvédelemmel kapcsolatos szemléletformáló anyagok (pl.: cikkek, előadások, kiadványok, játékok) illusztrálása.

 l) A benyújtott fotók közzétételével együtt a szervező részéről a résztvevő teljes neve kerül feltüntetésre szerzőként.

 m) A fotók beküldésével Pályázó elfogadja a Részvételi feltételeket.

4. A Pályaművekkel szemben támasztott formai/technikai követelmények:

 a) A fotót JPG kiterjesztésű file formátumban kell beküldeni. A fotópályázatra beküldhető fotók hosszabbik oldalának felbontása minimum 1080 pixel, maximum 3000 pixel.

 b) A pályázóknak rendelkezniük kell a feltöltött képek eredeti méretű változatával is, melyet Szervező a Pályázóktól a 3. k) pontban megfogalmazott célból elkérhet.

c, A pályázóknak kiállítás céljára nyomtatott változatban is be kell küldeniük a képeket min. A4-es méretben a 6900 Makó, Zrínyi u. 15. címre.

 5. Díjazás

 A 3 legjobb pályamű beküldői között összesen 50 e Ft értékű díjat osztunk ki. Az eredményhirdetés és díjátadó időpontját és helyszínét a  https://makoitermeszetbaratok.hu/ honlapon hirdetjük meg.

 6. Kiegészítés a pályázat témájához

A klímaváltozás hatásai mára nem csak érdekes hírek távoli helyekről. A hatásokat már mi magunk is érezhetjük itt, Makón is. Többek között abban, hogy az időjárás szélsőségesebbé vált, magasabb a hőségriadós napok száma, gyakoribbak az özönvízszerű esők és a viharkárok, új növény és állatfajok jelennek meg, hamarabb kiszárad a városi növényzet.

 Alkalmazkodás

A változó klímához, nekünk, embereknek éppúgy alkalmazkodnunk kell, mint a többi élőlénynek. A melegben árnyékolókat és klímát szerelünk fel, párakapukat állítunk, hűsölünk a szökőkútban, locsolunk. Előrelátóbb napjainkon zöldítjük a környezetünket: fát ültetünk, parkosítunk, zöld tetőt létesítünk, továbbá darázsgarázsokat építünk, hogy segítsük a megcsappant számú beporzók túlélését, és így a magunkét is.